Паспортизація об’єктів зв’язку

Обстеження і паспортизація споруд (об’єктів) виконується як самостійний вид робіт з метою визначення та документування у встановлений термін їх стану (придатність або непридатність до експлуатації), а також прийняття обгрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки подальшого використання об’єктів.

Реалізуючи вищевикладені завдання, фахівці ТОВ ВКК «Арія» виробляють обстеження (оцінку) факторів, що впливають на стан об’єкта з розподілом робіт за такими етапами:

 • попереднє обстеження, яке включає збір та аналіз технічної документації;
 • загальний огляд з оцінкою стану конструкції і виявленням найбільш зношених, а також аварійних конструкцій;
 • складання програми інструментальних спеціальних обстежень та технічного завдання на виконання робіт з обстеження.

детальне обстеження, яке включає:

 • уточнення обміром перерізів елементів, конструктивних схем навантажень, визначення приладами фактичних фізико-механічних характеристик матеріалів (міцність, відносне подовження, модуль пружності, щільність, теплопровідність і ін.);
 • виявлення, обмір, ескізування дефектів і пошкоджень конструкцій (зміщення в плані, осідання, крени, прогини та ін.);
 • визначення розмірів деформації швів і стиків, ширини розкриття та глибини тріщин, перерізів арматури, товщини захисного шару бетону;
 • аналіз результатів попередніх інструментальних обстежень.

спеціальні обстеження, які включають:

 • уточнення даних інженерно-геологічних та інших досліджень;
 • випробування конструкцій пробними навантаженнями і впливами;
 • тривалі спостереження і вимірювання деформацій, осідань, кренів,
 • температурно-вологісного режиму та ін.

Підсумки роботи з обстеження та аналізу його результатів оформляються у вигляді звіту,

як правило, звіт містить »

 • дані про технічну документацію, її повноту та якість, опис конструктивних рішень, висновки про невдалі, застарілі і невірні рішення;
 • стислий опис технології будівництва із зазначенням мавших місце відхилень від проекту, а також дефектів, які виникли на стадії будівництва;
 • відомості, які характеризують проектний та фактичний режим експлуатації конструкцій об’єкта і містять дані про фактичні навантаження і впливи, а також про характер внутрішньовиробничого середовища;
 • результати огляду об’єкта із зазначенням стану окремих конструкцій і частин;
 • відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкції;
 • результати геодезичних та інших вимірів конструкцій, неруйнівних методів контролю, інших натурних досліджень та випробувань;
 • результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів, хімічних аналізів матеріалів та середовища;
 • результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх виникнення;
 • перевірочні розрахунки конструктивних елементів та систем;
 • висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої експлуатації або ремонту;
 • стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни дефектних конструкцій, рекомендації щодо поліпшення експлуатації будівельних конструкцій та основ.

а відомості та висновки, отримані в ході обстеження об’єкта використовуються при заповненні «Паспорта технічного стану споруди».

Детальніше »

Паспорт є технічним документом власника об’єкта, в якому міститься зроблений на основі об’єктивних даних, отриманих в процесі виконання інструментальних обстежень, періодично уточнювальний висновок про придатність об’єкта до подальшої експлуатації.

Паспорт оформляється власником об’єкта при прийнятті об’єкта в експлуатацію.

Перший запис про технічний стан об’єкта заноситься в Паспорт на основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта.